Style hay Konj saffron sợi chỉ nhụy hoa nghệ tây

Style hay Konj saffron sợi chỉ nhụy hoa nghệ tây là thành phần sợi chỉ nhụy vàng hoặc trắng của sợi saffron được tách ra sau khi lấy thành phần nhụy đỏ Neigin, hay Sargol. 

Liên hệ

KONJ

Style hay Konj saffron sợi chỉ nhụy hoa nghệ tây là thành phần sợi chỉ nhụy vàng hoặc trắng của sợi saffron được tách ra sau khi lấy thành phần nhụy đỏ Neigin, hay Sargol. Thực tế, thành phần sợi chỉ nhụy vàng trắng này không thể so sánh với Saffron tinh khiết toàn thành phần đỏ về màu sắc vàng được ứng dụng trong thực phẩm. Nhưng hầu như Style hay Konj saffron được áp dụng sử dụng trong dược phẩm

Xuất xứ: Iran