Negin saffron nhụy hoa nghệ tây

Negin saffron nhụy hoa nghệ tây là loại saffron tinh khiết gồm toàn thành phần nhụy đỏ và có cường độ màu sắc của Negin saffron, nhụy hoa nghệ tây cao nhất. Negin saffron là loại có kích thước sợi nhụy dài và dày hơn so với loại sợi nhụy thông thường

Liên hệ

Negin

Negin Saffron là loại nào?

Negin saffron nhụy hoa nghệ tây là loại có kích thước sợi nhụy dài và dày hơn so với loại sợi nhụy thông thường. Negin saffron là loại tinh khiết nhất và gồm toàn các thành phần sợi nhụy đỏ và là loại saffron có giá đắt nhất trên thế giới. Negin saffron chứa cường độ màu và hương thơm rất cao.

Sự khác nhau giữa Negin saffron và Sargol saffron

Cả hai loại Negin saffron và Sargol saffron đều chỉ gồm toàn thành phần sợi nhụy đỏ nhưng Negin saffron lớn hơn về kích thước sợi, sợi nhụy dày hơn và đẹp hơn.

Màu sắc của Negin saffron

Nhụy hoa nghệ tây Negin có màu đỏ thật đậm và cường độ màu từ 250 USP trở lên

Vị của Negin saffron

Negin saffron - thành phần  Picrocrocin, Vị ngọt thảo mộc tinh khiết,

Hương thơm Negin saffron 

Negin saffron - Hương thơm: Saffron chứa hơn 160 thành phần hóa học dầu bay hơi tạo nên  thành phần hương Safranal tuyệt vời của thảo mộc, hương hoa mật ong đặc biệt nổi bật, hương thơm kéo dài phảng phất ngọt ngào


Xuất xứ: Iran