Bunch saffron nhụy hoa nghệ tây

Bunch saffron nhụy hoa nghệ tây là nguyên sợi nhụy được tách ra từ khỏi hoa chứa thành phần nhụy đỏ ở trên và phần chỉ vàng và trắng ở dưới.  Sợi nhụy nguyên sợi sẽ được xếp thành bó. Thực tế tỷ lệ của sợi nhụy hoa nghệ tây nguyên sợi gồm 70-75% thành phần đỏ và 25-30% thành phần vàng và trắng.

Liên hệ

Dasteh

Bunch Saffron là loại nào?

Bunch saffron nhụy hoa nghệ tây là nguyên sợi nhụy được tách ra từ khỏi hoa chứa thành phần nhụy đỏ ở trên và phần chỉ vàng và trắng ở dưới.  Sợi nhụy nguyên sợi sẽ được xếp thành bó. Thực tế tỷ lệ của sợi nhụy hoa nghệ tây nguyên sợi gồm 70-75% thành phần đỏ và 25-30% thành phần vàng và trắng.

Màu sắc Bunch Saffron

Bunch saffron có màu đỏ và trắng, nhưng màu đỏ nhiều hơn  

Vị Bunch Saffron

Bunch saffronVị: thành phần  Picrocrocin, Vị ngọt thảo mộc tinh khiết,

Hương thơm Bunch Saffron

Bunch Saffron - Hương thơm: Saffron chứa hơn 160 thành phần hóa học dầu bay hơi tạo nên  thành phần hương Safranal tuyệt vời của thảo mộc, hương hoa mật ong đặc biệt nổi bật, hương thơm kéo dài phảng phất ngọt ngào

cượng độ hương ít hơn Sargon saffron

Xuất xứ: Iran